regnskap og rådgivning
EN
NO

Verdsettelse

Vi gir verdier en verdi

Vi kan foreta verdivurdering av din bedrift i forbindelse med:

Kjøp

Ved kjøp av en bedrift er det viktig å gjøre en vurdering av virksomheten som skal kjøpes. Dette gjelder reell verdi av virksomheten, hvilke muligheter virksomheten har i fremtiden og eventuelle risikomomenter som det må tas hensyn til. Vi kan bistå slik at mest mulig er klarlagt før avtale inngås.

Salg

Salg av en bedrift handler om at du får realisert de verdiene denne representerer og som du mener er riktig. I slike prosesser samarbeider vi med deg i å få denne verdien på en ryddig og trygg måte.

Generasjonsskifte

I forbindelse generasjonsskifte kan det være store verdier som skal flyttes til en ny generasjon. Vi jobber tett sammen med enkeltpersoner og familier for å gjøre dette til en riktig og god prosess som ivaretar alle parter.

En kommer langt hvis dette kan planlegges i god tid. Enten det gjelder generasjonsskifte i en bedrift eller et privat arveoppgjør. Ulikhetene mellom den beste løsningen og andre muligheter kan være store.

Rott Regnskap og Rådgivning AS bistår rundt spørsmål og avklaringer knyttet til skatt, fordeling av verdier, innrapportering og juridiske forhold.

Due diligence

Ved kjøp av en virksomhet kan det fort være utfordrende å vite om du kjøper det du tror du får. Her er det mange fallgruver, og det er avgjørende å fatte konklusjonene på riktige premisser. Rott Regnskap og Rådgivning AS utfører due diligence med grundige virksomhetsgjennomganger og -analyser, herunder finansiell og kommersiell analyse, dybdesjekk av balanse og budsjett, samt finansiell due diligenceanalyse.

Din kontakt:

Håvard Rott

Daglig Leder

906 90 969
haavard(at)rottregnskap.no
Design & utvikling av Vecora AS