regnskap og rådgivning
EN
NO

RAPPORTER OG RAPPORTERING

Fortløpende kontroll
og oversikt

Vi skreddersyr rapporter og rapportering
etter kundens ønsker.

Rapportering

En del av arbeidet med å drive virksomhet er innrapportering til myndighetene. Dette gjør vi grundig, nøyaktig og til riktige tider. Vi foretar all rapportering til de offentlige etatene, herunder Brønnøysundregistrene, NAV (A-melding, sykemelding) og Skatteetaten (selvangivelse, merverdiavgift, skatt).

Rapporter

Fortløpende rapportering gir godt grunnlag for gode beslutninger og god oversikt. Rott Regnskap og Rådgivning AS setter opp rapportene som gir dette grunnlaget. Rapportene kan i de fleste tilfeller genereres automatisk, men vi kan også skreddersy rapporter etter ditt ønske.

Rapportene vi kan gi går fra det helt enkle som kan omhandle bedriftens omsetning, til mer avanserte rapporter med måling av inntjening, sammenlikning mot budsjett og utarbeidelse av prognoser.

Din kontakt:

Kristel Borgemyr

Statsautorisert Regnskapsfører

959 76 344
kristel(at)rottregnskap.no

Rapportering:

  • Brønnøysundsregistrene
  • NAV
  • Skatteetaten
Design & utvikling av Vecora AS