regnskap og rådgivning
EN
NO

Årsregnskap

Årsregnskap med noter for
alle selskaper

Vi foretar utarbeidelse, kontroll og elektronisk innsendelse av ditt årsregnskap

Årsregnskap

Årsregnskapet er årets viktigste dokumenter. Som en sammenstilling og presentasjon av virksomhetens finansielle situasjon, er det avgjørende at dette er riktig. I dette inngår også årsberetning og eventuell revisjonsberetning.

Rott Regnskap og Rådgivning AS sin kunnskap innen nettopp dette området er omfattende og spenner over en rekke forretningsområder. Vi tar hånd om årsoppgjør og avslutning av årets regnskaper.

Revisjon

Vi samarbeider tett med revisjonsselskaper ifm. årsregnskap for at gjennomføringen skal være så sømløs som mulig for deg. Revisorene vi arbeider med er eksperter på sine felt, og favner bredt innen ulike typer virksomhetsområder.

Styre og generalforsamling

En viktig del av årsregnskapet er styrets beretning og generalforsamlingsprotokoll. Rott Regnskap og Rådgivning AS har oversikt over lovens formkrav og regler for hvordan dette skal gjennomføres og hva de skal inneholde.

Vi kan bistå i forbindelse med utarbeidelse av disse ulike dokumentsettene. Det være seg som deltaker på møter, hjelp for styrets sekretæriat, styremedlemmer eller protokollfører.

Din kontakt:

Kurt Jørgen Reinhardt

Statsautorisert Regnskapsfører

Statsautorisert Revisor

454 83 211
kurt(at)rottregnskap.no
Design & utvikling av Vecora AS