regnskap og rådgivning
EN
NO

Rådgivning

Samarbeid som gir merverdi

Rådgivning

Det å drive rådgivning for våre kunder er et av våre største fagområder. Vi stiller oss til disposisjon for deg i den fasen du befinner deg i. Vår lange erfaring gjør oss i stand til å være proaktive og komme utfordringer i forkjøpet 

Rott Regnskap og Rådgivning AS har en rekke spesialister innen ulike forretningsområder, blant annet stiftelse og omdanning av foretak, fusjon/fisjon, regnskapsrapportering, skatteplanlegging, budsjett, og sammenstilling av selskapsstrukturer. Med faglig og operativ tyngde jobber vi tett sammen med deg for hjelpe deg videre.

Vi gir råd og bistår med

 • ‍Stiftelse av aksjeselskap
 • Forretningsfører
 • Omdannelse av selskaper
 • Endringer i vedtekter
 • Utarbeide budsjett
 • Arv og generasjonsskifte mv.
 • Merverdiavgiftsrepresentant
 • Praktisk styrearbeid
 • Rådgivning
 • Arbeid med finansinstitusjoner
 • Bedrift- og strategiutvikling
 • Etablering av enkeltpersonforetak
 • Delta på styremøte og generalforsamling
 • Klagesaker på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Støttespiller

Rådgivning handler ikke bare om de store spørsmålene. Noe av det våre kunder verdsetter mest er det å at vi er en nær sparringspartner som også hjelper i de små og enklere spørsmålene. Spørsmål som kanskje kan besvares med et enkelt «ja» eller «nei». Vårt mål er at det ikke skal være en terskel for å ta kontakt med oss, fordi Rott Regnskap og Rådgivning AS jobber for deg.

Nyetablering/Gründer

For mange er det å sette en idé ut i livet en stor oppgave. Mange spørsmål og ukjente faktorer knyttet til økonomi, drift, marked og utvikling av bedriften. Rott Regnskap og Rådgivning AS rådgir mange nyetablere i det å ta kloke valg tidlig. Det være seg valg av selskapsform, forhold knyttet til revisor, finansiering og budsjett, ferdigstilling av stiftelsesdokumenter for å nevne noe. Vi hjelper deg kort og godt med å starte din bedrift.

Rådgivning innen økonomi og regnskap
handler om å gi mennesker godt grunnlaget for riktige valg. Dette har vi gjort i over 40 år.

Nærhet til deg

Med en rådgivende rolle er nærhet til kunden viktig i å løse utfordringer og å komme til gode løsninger. Noen ganger er det best å treffes ansikt til ansikt, og ikke bare via e-post og telefon. Vår sentrale plassering midt i Stavanger sentrum gjør det enkelt å treffe hverandre for gode samtaler, enten i våre lokaler eller ute hos deg.

No items found.
Design & utvikling av Vecora AS