regnskap og rådgivning
EN
NO

Selvangivelse

korrekt, nøyaktig
og til riktig tid

Vi foretar utarbeidelse og elektronisk innsendelse av:

Selvangivelse for næringsdrivende

Rott Regnskap og Rådgivning AS utarbeider selvangivelser for alle typer selskaper, både små og mellomstore, samt organisasjoner og konsern.

Selvangivelse for privatpersoner

I mange tilfeller hører virksomhetens selvangivelse sammen med den private selvangivelsen. Dette gjelder spesielt ved ansvarlige selskaper, ANS og DA, og området hvor forholdet person og selskap er tett.

Et ryddig og korrekt forhold mellom privat og næring er avgjørende. Rott Regnskap og Rådgivning AS har jobbet med dette i flere tiår. Vårt mål er å ivareta dine verdier på best mulig måte for deg. Spørsmål om firmabil, hjemmekontor, fradrag og lån har vi inngående kunnskap om. Ta kontakt, og helst i god tid, så setter vi oss ned og ser hva som er mulig.

Beregning av skatt

I arbeidet med selvangivelse og årsoppgjør foretar vi også skatteberegning. Her avdekker vi ulike skattescenarioer som kan gi et bedre bilde på kommende forhold. Beregning av skatt kan være et nyttig verktøy i planleggingsarbeid.

Din kontakt:

Arnt Kåre Flugsrud

Statsautorisert Regnskapsfører

928 52 814
arntk(at)rottregnskap.no
Design & utvikling av Vecora AS