regnskap og rådgivning
EN
NO

Skattlegging av privat konsum i selskap – nye regler til høring

Finansdepartementet har lagt frem forslag tilnye regler for beskatning av private formuesgoder i selskapet. Forslagetgjelder selskaper der en eier, eventuelt nærstående har bestemmende innflytelsei et selskap (AS, ANS mv) hvor selskapet eier eller disponerer fritidseiendom,båt, fly, helikopter eller boligeiendommer som er egnet til privat bruk.

Les mer her

Les flere innlegg fra bloggen
Design & utvikling av Vecora AS