regnskap og rådgivning
EN
NO

Nytt EHF 3.0 format fra 01.01.2020

Dagens EHF 2.0 format fases ut 31.12.2019, og erstattes av EHF 3.0 fra 01.01.2020. Det innebærer at alle som sender på EHF-formatet i Norge må benytte EHF 3.0 fra nyåret.

Mens dagens format, EHF 2.0 er en norsk tilpasset utgave av det europeiske Peppol Bis formatet, er EHF 3.0 det samme som Peppol Bis 3.0. Det betyr at vi får en felles europeisk standard, med nye spennende muligheter for enklere flyt av handelsdokumenter på tvers av landegrenser.

2019 har vært et overgangsår, hvor blant annet alle aksesspunkt har blitt klargjort for EHF 3.0, og for deg som Zirius bruker er det følgende som gjelder ift til versjoner:

Zirius Portal og Zirius versjon 3.7 – sender faktura på EHF 3.0
Zirius versjon 3.6 sender faktura på EHF 2.0
Du kan motta EHF 2.0 og EHF 3.0 uavhengig av Zirius versjon

For å sikre at alle har rett versjon av Zirius 01.01.2020 kommer vi til å gjennomføre en automatisk oppdatering 30.12.2019 for dere som ikke allerede selv har oppdatert til Zirius v. 3.7. Du kan selvfølgelig også oppdatere selv i perioden frem til denne datoen.

Selv om Zirius håndterer det meste ifm overgangen til versjon 3.7 automatisk kan noen oppleve utfordringer ifm sending og mottak av EHF i perioden fram til nyttår. Dette skyldes at begge EHF-formatene er aktive nå, og forskjeller i enkelte EHF-enhetskoder mellom EHF 2.0 og EHF 3.0. EHF-enhetskodene oppdaterer du selv i Vareenhetsregisteret i Zirius.

Klikk her for mer om EHF og informasjon om overgang fra EHF 2.0 til EHF 3.0

Les flere innlegg fra bloggen
Design & utvikling av Vecora AS