regnskap og rådgivning
EN
NO

Enighet mellom SV og regjeringspartiene om endringer i statsbudsjettet for 2022

Her er endringene påskatteområdet:

Endrede satser oginnslagspunkt for trinnskatten

- Redusere innslagspunkt itrinn 3 fra 651 250 kroner til 643 800 kroner

- Øke satsen i trinn 3 fra13, 3 prosent til 13,4 prosent

- Redusere innslagspunkt itrinn 4 fra 1 052 250 kroner til 969 200 kroner

- Øke satsen i trinn 4 fra16, 3 prosent til 16,4 prosent

- Nytt trinn 5 på 17,4prosent fra 2 000 000 kroner

 

Økt bunnfradrag iformuesskatten

- Bunnfradraget settes til1 700 000 kroner

 

Innføring av nytt trinn iformuesskatten for store formuer

- Innslagspunkt 20 000 000kroner

- Sats 1,1 prosent

 

Verdsetting av aksjer ogdriftsmidler

- Verdsettelsen av aksjerog driftsmidler mv. økes til 75 prosent

 

Firmabilbeskatning avEl-bil

- Rabatten for elbiler ifirmabilbeskatningen settes til 20 prosent

 

Særskilt inntektsfradragfor de som bor i Troms og Finnmark

- Fradraget økes til 20 000kroner.

 

Økt frikortgrense

- Frikortgrensen økes til65 000 kroner

 

Redusere trygdeavgiften 

- Trygdeavgiften pålønn/trygd settes til 8,0 prosent

- Trygdeavgiften pånæringsinntekt settes til 11,2 prosent

Les flere innlegg fra bloggen
Design & utvikling av Vecora AS